Terms of Use TH

เงื่อนไขและ ข้อตกลงในการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่ ผู้ผลิตแผ่นลามิเนต Merino!

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้แสดงถึงกฎระเบียบและข้อบังคับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของแผ่นลามิเนต Merino ตามที่ระบุในเว็บ staging.merinolaminates.com และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เราถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ยินยอมที่จะตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ กรุณาอย่าดำเนินการใช้งานผ่านเว็บไซต์ลามิเนต Merino ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเราถูกสร้างขึ้นจากความช่วยเหลือของตัวสร้างข้อตกลงและเงื่อนไข

คำจำกัดความต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมทั้งในนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดความรับผิดชอบและข้อกำหนดอื่นๆ คือ : “ผู้ซื้อ” ,“คุณ” และ “ของคุณ” หมายความถึงตัวคุณ บุคคลที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์นี้และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท คำว่า “บริษัท” ,“พวกเรา”, “เรา”, “ของเรา” และ “ของพวกเรา” หมายถึงบริษัทของเรา คำว่า “คณะ” ,“ภาคี” และ “พวกเราทั้งหมด” หมายถึงทั้งลูกค้าและพวกเราด้วย ข้อกำหนดทั้งหมดหมายรวมถึงข้อเสนอ, การยอมรับและพิจารณาในการชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินการเพื่อทำการช่วยเหลือลูกค้าของเราตามแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยเป็นไปตามส่วนของการให้บริการที่บริษัทระบุไว้ ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดและอยู่ภายใต้กฎหมายข้อบังคับของประเทศอินเดีย
การใช้งานคำจำกัดความใดๆข้างต้นหรือคำอื่นใดทั้งที่เป็นเอกพจน์ , พหูพจน์ ,การใช้อักษรตัวใหญ่ และ/หรือ เขา / เธอ หรือพวกเขาถูกนำมาใช้แทนกัน ดังนั้นจึงหมายถึงสิ่งเดียวกัน

นโยบายการใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท Merino คุณตกลงยอมรับที่จะใช้คุกกี้ตามข้อตกลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท Merino อุตสาหกรรม จำกัด

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราสามารถดึงข้อมูลของผู้ใช้บริการของเราในแต่ละครั้ง เรามีการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นในบางพื้นที่เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเราในแต่ละครั้ง บริษัทพันธมิตรและโฆษณาของบริษัทในเครือของเราอาจมีการใช้คุกกี้ด้วย

การอนุญาต

นอกจากจะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัท Merino อุตสาหกรรมจำกัด และ / หรือ ผู้อนุญาต เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องในสินค้าทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์ Merino Laminates และขอสงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยคุณสามารถเข้าใช้บริการเว็บ Merino Laminates เพื่อการใช้งานส่วนตัวบุคคลของคุณอันเป็นไปตามข้อจำกัดที่ระบุในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้

คุณต้องไม่ดำเนินการดังนี้ :

 • เผยแพร่เนื้อหาซ้ำจากเว็บไซต์ Merino Laminates
 • ต้องไม่ทำการจำหน่าย เช่า หรือขายให้สิทธิใช้เนื้อหาจาก เว็บไซต์ Merino Laminates
 • ต้องไม่ทำการทำซ้ำ ทำเลียนแบบ หรือคัดลอกข้อมูลจาก เว็บไซต์ Merino Laminates
 • เผยแพร่เนื้อหาซ้ำจากเว็บไซต์ Merino Laminates

หลายๆส่วนของเว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถลงข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ บริษัท Merino อุตสาหกรรมจำกัดจะไม่ทำการกรอง แก้ไข เผยแพร่ หรือวิจารณ์ความคิดเห็นใดๆก่อนที่จะนำเสนอลงบนเว็บไซต์ ความคิดเห็นเหล่านี้มิได้แสดงให้เห็นถึงมุมมองและความคิดเห็นของบริษัท Merino อุตสาหกรรมจำกัด ตัวแทน และ/ หรือ บริษัทในเครือ ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นเป็นความคิดเห็นที่สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของบุคคลที่ลงข้อความดังกล่าว ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัท Merino อุตสาหกรรมจำกัดจะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น และ / หรือได้รับความเดือดร้อนจาก

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้งานใดๆ และ / หรือ การลงข้อความ และ /หรือ ลักษณะของความคิดเห็นที่แสดงบนเว็บไซต์นี้
บริษัท Merino อุตสาหกรรมจำกัดขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อความคิดเห็นทั้งหมด และลบข้อความคิดเห็นใดๆที่อาจได้รับการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม ก้าวร้าว และอาจละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

การเชื่อมโยงกับข้อมูลของเรา

องค์กรต่อไปนี้อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร:

 • หน่วยงานของรัฐ
 • เครื่องมือค้นหาในอินเตอร์เน็ต
 • องค์กรข่าว
 • Oผู้จัดจำหน่ายไดเรททอรีออนไลน์สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราได้เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ธุรกิจอื่นที่ระบุไว้ และ
 • ระบบธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ยกเว้นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ห้างสรรพสินค้าการกุศล กลุ่มระดมทุนการกุศลซึ่งอาจไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ของเรา

องค์กรทั้งหมดเหล่านี้อาจมีการเชื่อมโยงกับหน้าหลักของเรา เชื่อมโยงกับโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ หรือข้อมูลอื่นๆของเว็บไซต์ของเรา ตราบที่ลิงค์นั้น (เอ) ไม่ได้ทำการหลอกลวงใดๆ ; (บี)
ไม่ได้เป็นการสนับสนุนการสปอนเซอร์ที่เป็นเท็จ การรับรองและการอนุมัติที่เป็นเท็จของบุคคลที่ทำการเชื่อมโยง ซึ่งรวมถึงสินค้าและ / หรือ บริการของพวกเขา; และ (ซี)
เข้าข่ายตรงกับบริบทของบุคคลที่เชื่อมโยง

เราอาจทำการพิจารณาและอนุมัติคำขอในการเชื่อมต่อกับองค์กรที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • แหล่งข้อมูลผู้บริโภค และ / หรือ แหล่งข้อมูลธุรกิจที่รู้จักโดยทั่วไป;
 • เว็บไซต์ชุมชนที่เป็นลักษณะ ดอท.คอม
 • องค์กร หรือกลุ่มอื่นๆที่เป็นตัวแทนการกุศล
 • ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรี่ออนไลน์
 • เว็บท่าอินเตอร์เน็ต
 • บริษัทบัญชี บริษัทกฎหมายและที่ปรึกษา; และ
 • สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า

เราจะทำการอนุมัติแบบฟอร์มคำร้องในการเชื่อมต่อขององค์กรเหล่านี้ หากเราเห็นควรว่า (เอ) การเชื่อมต่อนี้จะไม่ทำให้เสียภาพลักษณ์ขององค์กรของเรา และต่อธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องของเรา (บี) องค์กรดังกล่าวมิได้มีบันทึกข้อมูลในเชิงลบของเรา (ซี) ประโยชน์ต่อเราอันเกิดจากการเปิดเผยการเชื่อมโยงนี้ชดเชยการไม่มีของกลุ่ม Merinoอุตสาหกรรม จำกัด., และ (ดี) การเชื่อมต่อดังกล่าวอยู่ในบริบทของข้อมูลทรัพยากรทั่วไป

องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงกับหน้าหลักของเราได้ตราบเท่าที่การเชื่อมโยงนี้ (เอ) ไม่เป็นการเพื่อการหลอกลวง (บี)มิได้แสดงถึงการสนับสนุน การรับรอง หรือ การอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมต่อ รวมถึงสินค้าและบริการอย่างบิดเบือน (ซี) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ที่ทำการเชื่อมโยง

หากคุณเป็นองค์กรที่จัดอยู่ภายใต้รายการตาม2 วรรคข้างต้นนี้และมีความสนใจที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา คุณต้องส่งแบบฟอร์มหาเราโดยอีเมล์มาที่ [email protected] กรุณาแจ้งชื่อของคุณ ชื่อองค์กรของคุณ ข้อมูลการติดต่อและ URL ของเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงรายชื่อ URLอื่นใดที่คุณมีความประสงค์จะทำการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงระบุรายชื่อ URL ใดๆในเว็บไซต์ของเราที่คุณประสงค์จะเชื่อมโยงด้วย และรอการติดต่อกลับจากเราเป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์

องค์กรอาจได้รับการอนุมัติในการเชื่อมโยงกับเราดังนี้:

 • โดยการใช้ชื่อองค์กรของเรา ; หรือ
 • โดยการใช้ตัวระบุแหล่งทรัพยากรที่เหมือนกันที่ทำการเชื่อมโยงกับ; หรือ
 • Bโดยการใช้คำอธิบายใดๆของเว็บไซต์เราที่เชื่อมโยงที่เหมาะสมกับบริบทและรูปแบบ เนื้อหาของบุคคลที่เชื่อมโยง

ไม่อนุญาตให้ทำการใช้สัญลักษณ์โลโก้ของบริษัท Merino หรืองานศิลปะใดๆในการเชื่อมโยงโดยไม่มีการทำข้อตกลงใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า

การทำ ไอแฟรม

หากไม่ได้รับการอนุญาตหรืออนุมติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า คุณไม่สามารถสร้างเฟรมเว็บไซต์ของเราที่อาจทำการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอด้วยภาพหรือรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ของเรา

ความรับผิดชอบต่อเนื้อหา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของคุณ คุณตกลงที่จะปกป้องและป้องกันเราจากการอ้างสิทธิ์เรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ของคุณ ไม่มีการเชื่อมโยงใดๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ที่อาจถูกตีความว่าเป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือหรือมีความผิดทางอาญา หรือที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมิฉะนั้นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสนับสนุนการละเมิดสิทธิ์อื่นๆของบุคคลที่สาม

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของ Merino เราจะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ เราจะไม่ทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณก่อนการได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากคุณ

 

เมื่อคุณสมัครเข้ารับรายชื่ออีเมล์ของเรา

เราต้องได้รับการยินยอมจากคุณเท่านั้นที่จะเพิ่มคุณเข้าในรายชื่อผู้รับส่งอีเมล์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา โดยความยินยอมนี้ได้รับจากการลงทะเบียนผ่านการสมัครลงทะเบียนแบบฟอร์มของเรา

เราจะไม่ทำการแบ่งปันรายชื่ออีเมล์ของเรากับแหล่งภายนอก ยกเว้นเสียแต่เป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างเว็บไซต์อื่นของ Merino เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและต้องการที่จะทำให้ง่ายดายที่สุดในการยกเลิกคุณออกจากรายการอีเมล์ ซึ่งคุณสามารถยกเลิกได้ตลอกเวลาที่คุณต้องการ

 

เราดูแลข้อมูลของคุณอย่างไร

ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่มอบให้เราผ่านการกรอกแผ่นติดต่อเรา การลงทะเบียนสมาชิก การสมัครรับจดหมายข่าว หรืออีเมล์ที่ใส่ในระบบข้อมูลของลามิเนต Merino เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอของคุณ โดยคุณได้สร้างสมาชิกบนเว็บไซต์ของเราและข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในระบบเซิฟเวอร์ของเราเพื่อสะดวกในครั้งต่อไปที่คุณมาใช้บริการของเรา

เราสามารถใช้ข้อมูลของผู้บริโภคของเราเพื่อใช้ในการนำเสนอสินค้าให้แก่พวกเขาผ่านทางช่องทางดิจิตอลที่หลากหลาย เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลทุกส่วนของผู้ใช้งานของเราให้กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากกลุ่มบริษัทMerino

สอบถามอย่างรวดเร็ว

กรุณากรอกข้อมูลให้ละเอียด

ฉันยอมรับว่าการคลิกปุ่ม 'ส่ง' แสดงว่าฉันกำลังร้องขอการโทรและส่งข้อความอย่างชัดเจนผ่าน WhatsApp หรือสื่ออื่นใดจาก Merino Industries Ltd หรือพันธมิตร
Quick query