Championing Sustainability 1

ถึงมิตรสหายที่รักทั้งหลาย
นมัสการ

Merino ได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งเรื่อยมาในตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษที่ผ่านมา และเราได้สร้างตัวตนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนของเราในสายงานตอบโจทย์แก้ปัญหาเรื่องพื้นผิว การปรับปรุงห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์การเกษตร และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการเติบโตของเรามาจากความสนับสนุนของพวกท่าน และความยึดมั่น อีกทั้งปรัชญาในการทำธุรกิจที่แน่วแน่ใน ด้านเศรษฐศาสตร์ ความเป็นเลิศ และด้านจริยธรรม

ความเติบโตของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมี 3 ด้านคือ :

  • – ในด้านการทำธุรกิจของเรา
  • – ในด้านความสามารถของเราที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิต
  • – ในด้านการสนับสนุนการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน

ในขณะที่คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของเรา ข้าพเจ้าอยากจะใช้โอกาสนี้เพื่อแบ่งปันความพยายามของเราในเรื่องของ
“การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน”.

Merino ได้ส่งเสริมเด็กๆมาตลอดในด้านคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็ก โดยโครงการทุนการศึกษาของเราเริ่มที่จะทำให้เด็กที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เรียนในสาขาอาชีพ ,ผู้หญิงหลายต่อหลายคนได้รับโอกาสทางอาชีวะเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้, ทีมแพทย์ของเราให้ความช่วยเหลือประชากรที่ทุกข์ทรมานด้วยโรคร้ายโดยให้ความสำคัญกับโครงการการฆ่าเชื้อวัณโรคด้วยการฉายรังสีที่ร่วมมือกับกองวัณโรคของรัฐบาลอินเดีย และการพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดของเราช่วยให้หลายต่อหลายครอบครัวปลอดภัยในสถานการการแพร่ระบาดไวรัสที่เกิดขึ้น

แนวทางด้านบวกที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของเรานั้น อยู่ภายใต้หลักสำคัญ 5 ประการ ในการอนุรักษ์พลังงานที่เคียงคู่ไปกับการเพิ่มการใช้พลังงานสีเขียว, การอนุรักษ์น้ำ, การลดมลภาวะทางอากาศ, การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ , พื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ และการใช้ปุ๋ยออร์แกนิคปลอดสารพิษ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในการทำการเกษตร โดยทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นผลกระทบในเชิงบวกอย่างชัดเจนทั้งบริเวณภายในและพื้นที่โดยรอบโรงงานของเรา

ข้าพเจ้ามองหาหนทางเพื่อแบ่งปันข้อมูลด้วยการนำเสนอสั้นๆของเราที่ต้องการให้เกิดหลักทาง “มนุษยธรรม” ของกลุ่มบริษัท Merino และด้วยการสนับสนุนจากท่าน เราจะยังคงเดินตามแนวทางไปสู่ “การเปลี่ยนแปลงชีวิต การพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน”

ขอมอบความปรารถนาอันดีของข้าพเจ้าต่อทุกท่าน และบุคคลอันเป็นที่รักของท่านเสมอ

ปรากาช โลเฮีย
กรรมการผู้จัดการ,
กลุ่มบริษัท Merino

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF

สอบถามอย่างรวดเร็ว

กรุณากรอกข้อมูลให้ละเอียด

    ฉันยอมรับว่าการคลิกปุ่ม 'ส่ง' แสดงว่าฉันกำลังร้องขอการโทรและส่งข้อความอย่างชัดเจนผ่าน WhatsApp หรือสื่ออื่นใดจาก Merino Industries Ltd หรือพันธมิตร
    Quick query